Χρονολογική ενημέρωση ανάπτυξης ιστοχώρου
Χρονολογική ενημέρωση ανάπτυξης ιστοχώρου
Ομιλίες - Δημοσιεύσεις - Αναρτήσεις στοιχείων
Αλλες δραστηριότητες - Ανακοινώσεις
[2010][2011][2012][2013]
Χρονολογική ενημέρωση ανάπτυξης ιστοχώρου
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
free website counter
>  Αναρτήσεις Στοιχείων -  2021
> Χάρτης Ιστοτόπου
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
2021  7 ΙΑΝ    ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΤΗΝ 7η Ιανουαρίου 1941
Στις 7 Ιανουαρίου 1941 ο Ιωάννης Μεταξάς δέχθηκε στην οικία του ευχές και επισκέψεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, αντιπροσωπεία της Νεολαίας, τα αγαπημένα του παιδιά, με επικεφαλής τον Κυβερνητικό Επίτροπο Αλέξανδρο Κανελλόπουλο, πλήθος φίλων και άλλων ομάδων πολιτών.
Αιωνία η μνήμη των Ηρώων μας!
Με τα φτερά της δόξας, είναι το άρθρο του Σπύρου Μελά "Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ" ,
επανελθόντος εκ του πολεμικού μετώπου ....

"Στις 4.00 θα τελεσθή εις την Μητρόπολιν χοροστατούντος του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου μέγας εσπερινός και εν συνεχεία δοξολογία επί τη
απελευθερώσει της Κλεισούρας. Δοξολογίαι θα τελεσθούν και εις άλλους ναούς του
κέντρου και εις τας επαρχίας. ".
2021 11 ΙAN    11 Ιανουαρίου 1941 Τα Ελληνικά στρατεύματα κατέλαβον χθες την Κλεισούραν
2021 29 ΙΑΝ   «ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ» 1920-1936
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» 
ΙΙΙ τρίτος 1921-1932 σελ.-778-782
12.10.1922 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ
13.10.1922 - ΤΟ ΠΟΛΙ΄ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ
14.10.1922 - ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
15.10.1922 - ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΗΜΙΩΣΕΩΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ
2021 14 ΦΕΒ  
Το «Κίνημα  του Ναυτικού του 1935» κατέληξε μετά μία εβδομάδα σε πλήρη αποτυχία και είχε  βαριές συνέπειες για τον στρατό, με δίκες από τακτικό στρατοδικείο, καθαιρέσεις αξιωματικών και εκτελέσεις. Ο Ελευθέριος  Βενιζέλος αναγκάστηκε να καταφύγει από την Κρήτη στην Ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησο, συγκεκριμένα στην Κάσσο και εκείθεν στην Ρόδο και με υπερωκεάνιο Ιταλικό στη Ρώμη και στο Παρίσι όπου ένα χρόνο μετά απεβίωσε στις 18 Μαρτίου 1936.
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» τόμος ΙV σελ. 148
«Λέγω προς πάντα στρατιωτικόν που με πλησιάζει, ότι δεν τους έχω ανάγκην, και δεν εννοώ να έχω καμίαν υποστήριξιν των. Ούτε και να ανακατεύονται εις την πολιτικήν, ούτε να σκέπτωνται κινήματα. Δεν τους χρειάζομαι. Μου φτάνει ο Λαός. - Να κοιτάνε το καθήκον τους. Δεν τους θέλω»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Αρχηγός του Κόμματος Ελευθεροφρόνων
και οι Εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 το ΑΠΟΤΑΚΤΙΚΟ
2021 20 ΦΕΒ        Απελευθέρωσις των Ιωαννίνων από τους Τούρκους 21 Φεβρουαρίου 1913
Γράμμα προς την συζυγό του, Λέλα, στις 25 Φεβρουαρίου 1913
« Η μάχη ήρχισε από το πρωί της 19ης . Όλην την 19ην και την νύκτα προς την 20ην, εξηκολούθησεν ένας τρομερός κανονιοβολισμός, έπεσαν απάνω στο Μπιζάνι 25 χιλιάδες οβίδες! την 20ην το πρωί έγινεν η γενική επίθεσις. Την 20ην το βράδυ, ήμεθα κύριοι του εχθρού. Την νύκτα της 20ης προς την 21η εξηκολούθησεν ο κανονιοβολισμός. Το πρωί της 21ης έφτασαν δύο απεσταλμένοι του Εσσάτ, αναγγέλοντες ότι παραδίδοται άνευ όρων. Το μεσημέρι της 21ης ήμουν με τον Φώντα (Ξενοφώντα Στρατηγό) εις τα Ιωάνινα, και υπεγράψαμε με τους Τούρκους το πρωτόκολλον της Παραδόσεως των. Το πρωτόκολλον ήτο σκληρόν. Η παράδοσις έγινεν άνευ όρων. Ωμίλησα πολλήν ώρα και με τον Εσσάτ και με τον Βεχίπ Βέην. Είναι ευγενέστατοι άνθρωποι ευρωπαικώς μορφωμένοι. Την 21ην το βράδυ ήμουν πίσω εις Εμίν Αγά. Την 22αν εισήλθομεν ακολουθούντες τον Διάδοχον επί κεφαλής του στρατού εις τα Ιωάννινα!...»
2021  5 ΜΑΡ           ΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1939
Στις 16 Φεβρουαρίου 1939, ο Βασιλέας Γεώργιος β? και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ως
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, επισκέφθηκαν την Θεσσαλονίκη προκειμένου ο βασιλεύς να θεμελιώσει την επέκταση του Πανεπιστημίου με νέα κτίρια και την Πανεπιστημιακή Λέσχη.
[1] ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ΦΕΒ. 1939
Λόγοι & Σκέψεις Τομ.ΙΙ σελ 22-27 [2] Εφημερίδα  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
[3] Αναγκαστικος Νομος 362/1937 & [4] Αναγκαστικος Νομος 1895/1939
[5] «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» Τομός 4, σελ.354-355
2021  9 ΜΑΡ              ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, 40 ημέρες μετά την αποδημία του
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ως ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ» . Ήταν ο τίτλος της ομιλίας του Πρυτάνεως, Αναστασίου Οικονομόπουλου, στο Πνευματικό Μνημόσυνο που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στις 9 Μαρτίου 1941, 40 ημέρες μετά την αποδημία του Ιωάννη Μεταξά, την ώρα που ο ελληνικός στρατός και το ναυτικό συνέχιζαν ηρωικά να μάχονται μέσα στα χιόνια κατά των Ιταλών πέρα από το Αργυρόκαστρο.
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ» - Θάνατος
[2] Το ΄Επος 1940 - 1941
.28η Οκτωβρίου 1940 "Νίκη και Δόξα" έως τον θάνατο του Ι. Μεταξά την 29η Ιανουαρίου 1941
.Από τον θάνατο του Ι. Μεταξά έως την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα την 27η Απριλίου 1941
2021 19 ΜΑΡ           Η Α.Β.Υ. Διάδοχος Παύλος Απευθύνετε στην Ε.Ο.Ν.
Στην Καθημερινή της 8ης Μαρτίου 1941 ο Γεώργιος Βλάχος απευθύνεται στο κύριον άρθρον εις τον
Χίτλερ. Στην ίδια πρώτη σελίδα είναι η φωτογραφία του Διαδόχου Παύλου κατά την άφιξιν του εις την
συγκέντρωιν της Ε. Ο.Ν, εις την αίθουσαν του κινηματογράφου «Παλλάς», όπου η Εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας υπεδέχθη χθες την Α.Β.Υ. τον Διάδοχο Παύλο επανελθόντα από περιοδείαν ανά το μέτωπον.

«η ΝΕΟΛΑΙΑ» 15 Μαρτίου 1941
2021 24 ΜΑΡ
Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1941,
λίγες ημέρες πριν από την γερμανική εισβολή της 6ης Απριλίου 1941

Το περιοδικό «ή Νεολαία» της 29ης Μαρτίου 1941 (για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου).
2021 29 ΜΑΡ
Ιωάννης Μεταξάς και Μικρασιατική Εκστρατεία.   Δύο κρίσιμες συναντήσεις:
25 και 29 Μαρτίου 1921
[1] Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο
[2] Εφημερίδα «Νέα Ημέρα» 8 Μαρτίου 1921, με επιστολή Ι. Μεταξά
[3] Κείμενο επιστολής Νο 9. το Παράρτημα σελ. 754-755
[4] Εφημερίδα «Εστία» 9 Μαρτίου 1921
[5] Εφημερίδα «Πολιτεία» 25 Μαρτίου 1921
[6] Εφημερίδα «Αθηναϊκή» 25 Μαρτίου 1921
[7] Κείμενο Ημερολόγιο Ι. Μεταξά,  τόμος 3, σελ. 71-101
«Συνομιλία μεταξύ Γούναρη, Πρωτοπαπαδάκη και εμού την 25η Μαρτίου 1921»
2021 6 ΑΠΡ                  80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Την 6η Απριλίου 1941
Ιστορική ομιλία του της 30ης Οκτωβρίου 1940 προς τους ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες του Αθηναικού τύπου.
"Λευκή Βίβλος 1940"
"Γραμμή Μεταξά" - Το Ρούπελ
2021 12 ΑΠΡ                 «12 Απριλίου 1871 - Γέννησης Ιωάννου Μεταξά»
Σαν σήμερα πριν 150 χρόνια γεννήθηκε στο Βαθύ της Ιθάκης ο Ιωάννης Μεταξάς. Στα χαρτία του Ιωάννη Μεταξά που σήμερα είναι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπως όλο το αρχείο του, βρέθηκε ένα κιτρινισμένο φύλλο χαρτί χειρόγραφο του πατέρα του, με τον τίτλο:
"Ο Γιάννος μου.
Εν Ιθάκη την σήμερον 12ην Απριλίου του έτους 1871, την 2αν της πρωίας ώραν, μετά τριήμερον κοιλοπόνεσιν της Ελένης μου, εγενήθη ο πριν της γεννήσεως ονοματισθείς υιός μου Γιάννος...."
2021 17 ΑΠΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, 5 Μαρτίου 1936 και
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1936
[1] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28 ΙΑΝ 1936 - «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ»
[2] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 14 ΦΕΒ 1936 - «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ»
[3] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 6 ΜΑΡ 1936 - «ΜΕΤΑΞΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ»
[4] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 18 ΜΑΡ 1936 «ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
[5] Επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου πρός Λουκά Ρούφο Γενικά Αρχεία Κράτους (Γ.Α.Κ.)
[6] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 14 ΑΠΡ 1936 - «ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ & ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ»
[7] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 26 ΑΠΡ 1936 - «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ»
[8] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28 ΑΠΡ 1936 - «ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ»
[9] ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 30 ΑΠΡ 1936 - «ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ»
2021 17 ΜΑΙ              Τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 1940
-  Το βραβείο της ποίησης, 30.000 δρχ., μοιράστηκε μεταξύ της Θεώνη Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσας) για τη συλλογή «Κραυγές» και του Τέλλου Αγρα, για τη συλλογή «Καθημερινές».
-  Το βραβείο για την πεζογραφία, 30.000 δρχ., μοιράστηκε μεταξύ του Στράτη Μυριβήλη για το «Γαλάζιο Βιβλίο» και του Ηλία Βενέζη για την «Γαλήνη».
-  Το βραβείο για την κριτική, μοιράστηκε μεταξύ του Νικόλαου Λάσκαρη για την «Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου» (25.000 δρχ.) και του Γιάννη Χατζίνη για τα Πρόσωπα και «Ψυχές» (5.000 δρχ.).  Στις 30 Ιανουαρίου 2011, η κριτικός της εφημρίδας Η Εποχή Μάρη Θεοδοσοπούλου έγραψε στην Κυριακάτικη στήλη της, για τα ξεχασμένα, προπολεμικά Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία. «Τον Απρίλιο 1939, ο Ιωάννης Μεταξάς είχε απονείμει τα πρώτα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας.  Μπορεί σήμερα να ξενίζει, αλλά ως θεσμός τότε καθιερώθηκε και η πατρότητα ανήκει στον στενό συνεργάτη του, τον Κωστή Μπαστιά. Αυτό, επετειακά, αφού αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι βραβευμένοι για τα βιβλία του 2009. Μακάρι να βρίσκονταν στο ύψος των πρώτων βραβευμένων, του Άγγελου Σικελιανού και του Κοσμά Πολίτη».
2021 22 ΜΑΙ             ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ και ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Μάιος του 1940
... η Ελλάς ανέμενεν τον καταρτισμόν ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, έργον το οποίον πολλάκις ανελήφθη και το οποίον παρουσιάζει δυσκολίας εις χώραν διατελέσασα υπό Οθωμανικήν κυριαρχίαν. Η εργασία ήρχισεν αποφασιστική το
1910. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και τα επακολουθήσαντα γεγονότα κατόπιν των οποίων το ελληνικόν έδαφος εδιπλασιάσθη και τα σύνορα μετεβλήθησαν επεμύκηναν την διάρκειαν της εργασίας ήτις σήμερον συνετελέσθη.Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ως και το ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αποτελούν δύο μεγάλας πραγματοπιήσεις αι οποίαι θα μείνουν συνδεδεμέναι με την σημερινήν βασιλείαν...
2021 5 ΙΟΥΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ, τόμος Β' σελ. 309-310
29 Μαίου 1940
Η ανάγκη της συστάσεως ενός επιστημονικού σώματος, που να δύναται να μελετά ζητήματα
τεχνικοοικονομικά, σχέσιν έχοντα προς τη επαύξησιν του Εθνικού πλούτου και την εκμετάλλευσιν
αυτού, και να συντρέχει το κράτος, κατά τας πολλαπλάς αυτού εκδηλώσεις, με τον τεχνικόν
συντονισμόν, ήτο από μακρού καταφανής...
(ΦΕΚ Α' 170/3.6.1940  ΑΝ. 2374/1940)
2021 5 ΙΟΥΝ
...Τώρα τα γράμματα, όπως ξέρετε βέβαια, δεν είναι το παν για την ζωή του ανθρώπου, και αν θέλετε, δεν είναι και το πρώτον.
Και πρώτον είναι η πίστις στον Θεόν και η θρησκεία, η αγάπη και η αφοσίωσις στην Πατρίδα, η προσήλωσις στην Οικογένεια, όλα αυτά που αποτελούν τον χαρακτήρα του ανθρώπου, η τιμιότης στις διάφορες σχέσεις, η πίστις εις τον λόγον
.  Και ημπορεί κανένας να έχη όλα αυτά τα πράγματα και να μην ξέρη γράμματα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι τα γράμματα είναι ένα όπλο για τη ζωή και εκείνος που τα έχει όλα αυτά που σας ανέφερα, ημπορεί να κάμει τον αγώνα της ζωής κατά τρόπο πολύ καλλίτερο και πολύ συντελεστικότερον...
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12 ΙΟΥΝ 1940
2021 4 ΑΥΓ           4η Αυγούστου 1936 - 4η Αυγούστου 2021
Παρακολουθώντας τις αναφορές την 4η Αυγούστου 1936 από το κείμενο του Σπύρου Μαρκεζίνη στο έργο του «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος» που κυκλοφόρησε το 1994, θαυμάζει κανείς την απλή και λογική τοποθέτηση του θέματος, που ισχύει μέχρις σήμερα 80 χρόνια μετά τον Θάνατό του Μεταξά 29 Ιανουαρίου 1941.
«Η εκτροπή της 4ης Αυγούστου δεν έφερε στην Ελλάδα δικτατορία ανάλογη των προτύπων που είχαν εμφανισθεί στην Ευρώπη, μετά από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δικτατορία του Μεταξά δεν είχε καμία σχέση με τον φασισμό της Ιταλίας ή τον Ναζισμό της Γερμανίας ή με το καθεστώς Σαλαζάρ στην Πορτογαλία... »
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936 «ΕΣΤΙΑ» 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936 «ΕΣΤΙΑ» 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936
«Η ΒΡΑΔΥΝΗ» 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936  «Η ΒΡΑΔΥΝΗ» 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936
2021 16 ΟΚΤ         Στις 16 Οκτωβρίου ο Μεταξάς σημειώνει στο Ημερολόγιο «Απογραφή»
Στο περιοδικό «H Νεολαία» έχει στο τεύχος της 12ης Οκτωβρίου 1940 ένα κείμενο με τον τίτλο «Διάγγελμα του Αρχηγού για την γενική απογραφή του πληθυσμού». Στο κείμενο αυτό αναγγέλλει και καλεί τον ελληνικό Λαό να συμπράξει εξηγώντας την ανάγκη και την σημασία της απογραφής πληθυσμού οικοδομών και εμποροβιομηχανικών καταστημάτων κ.α. Αναλυτικά εξηγεί το πόσο απαραίτητη είναι όχι για στρατολογία αλλά για ασφαλή βάση μέτρων για την βελτίωση της διοίκησης, της υγιεινής της συγκοινωνίας και της εκπαίδευσης κλπ. Εντύπωση κάνει η αναφορά του στην στρατολογία προσπαθώντας να μην δημιουργήσει πανικό στο λαό, αν και ο ίδιος έχει σημειώσει εκείνες τις ημέρες στο Ημερολόγιο του. «Ησυχία αν μπορεί να το πει κανείς ησυχία».

«H Νεολαία» το τεύχος της 12ης Οκτωβρίου 1940
2021 26 ΟΚΤ       Τα  Αμέτρητα «ΟΧΙ» του Ιωάννη Μεταξά
Στο ευρύ κοινό έχει σχηματισθεί η εντύπωση ότι ο Ιωάννης Μεταξάς πήρε την απόφαση να αντιμετωπίσει την επίθεση εκ μέρους της Ιταλίας την ώρα που ο Γκράτσι του ενεχείρησε το τελεσίγραφο του Μουσολίνι, δηλαδή στην Κηφισιά στο σπίτι του στις 28 Οκτωβρίου 1940 στις 3 παρά δέκα το πρωί. Αυτή δε είναι η πιο καλή εκδοχή γιατί πολλοί άλλοι έχουν ακούσει να λέγεται ότι ούτε τότε είπε όχι γιατί το «ΟΧΙ» το είπε ο ελληνικός λαός,  στις 3 το πρωί, προφανώς μέσα στα όνειρά του.
Τα «ΟΧΙ» του Ιωάννη Μεταξά αριθμούν πολλά αν διαβάσει κανείς με προσοχή το Ημερολόγιό του και ξεκινούν πολύ νωρίτερα από το 1940.
2021 30 ΟΚΤ      «ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΝΙΚΗ Η ΔΟΞΑ»
Το πιο σημαντικό κείμενο για την είσοδο της Ελλάδος στον β? Π. Πόλεμο , εκεί που ο Μεταξάς ανοίγει τα μεγάλα μυστικά του, εκφωνήθηκε την 30 Οκτωβρίου 1940 προς τους Ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες του Αθηναϊκού τύπου. Καταλήγει με την φράση «τα Δωδεκάνησα προδικάζουν.».  Αυτός είναι και ο στρατηγικός στόχος που δεν έπρεπε να κοινοποιείται λόγω Τουρκίας. Τα Δωδεκάνησα τότε ήταν υπό Ιταλική κατοχή.

«Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον "Μεγάλη Βρεταννία") εις τας 30 Οκτωβρίου 1940»

2021 18 ΝΟΕ         Ομοψυχία και αλληλεγγύη το μυστικό του Ιωάννη Μεταξά
Στην φράση αυτή βρίσκεται αποτυπωμένη όλη η κοινωνική του φιλοσοφία και η προσπάθεια που κατέβαλε 15 χρόνια αργότερα, και επί 4 χρόνια, όταν την άνοιξη του 1936 (30 Απριλίου) ανέλαβε ως εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και στην συνέχεια ως Εθνικός Κυβερνήτης στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Στην 4ετία αυτή πέτυχε να οδηγήσει με ενότητα και ομοψυχία μιά διχασμένη κοινωνία στην αντίσταση κατά των εισβολέων εχθρών Ιταλών και Γερμανών Ναζί, παρόλες τις εσωτερικές αντιθέσεις διαφόρων πολιτικών προσώπων και ομάδων, επιπλέον ατόμων αντιδραστικών στην ιδέα της αντίστασης κατά των εισβολέων που όπως ο Πλαστήρας ως εξόριστος στο Παρίσι.
2021 13 ΔΕΚ        ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάζουμε το έργο που άφησε για την εποχή ο δημοσιογράφος, συγγραφέας ιστορικός και τελικά ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, που έζησε και γνώρισε πρόσωπα και πράγματα, κατέγραψε προσωπικές εμπειρίες  ξεκινώντας από τους Βαλκανικούς Πολέμους που ήταν παρών, όπως και στους δύο παγκοσμίους  πολέμους, με ιδιαίτερα γλαφυρή πέννα. Έτσι το βιβλίο του «Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ 40 ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΑ», έχει ιδιαίτερη αξία ως ιστορική καταγραφή και ως εξαιρετικό λογοτεχνικό κείμενο.
Στο κατάλογο περιεχομένων αυτού του βιβλίου συναντούμε τρία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος κεφάλαια.  Τα δύο αφορούν τα σημαντικά Μεγάλα Ναυτικά Συμβούλια που έλαβαν χώρα μετά την 28η Οκτωβρίου 1940, το πρώτο την 11η Νοεμβρίου 1940 και το δεύτερο την 11η  και 12η Δεκεμβρίου 1940,  με πλήρη καταγραφή και επί λέξει τους διαλόγους των παρόντων.
2021 23 ΔΕΚ
Το κείμενο του Sir Winston Churchill που αναφέρει ο Ιωάννης Μεταξάς στις 30 ΟΚΤ 1940 προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον "Μεγάλη Βρεταννία")

Mr. Churchill to the President of the Greek Council, General Metaxas:
Italy has found threats and intimidation of no avail against you calm courage.  She has therefore resorted to unprovoked aggression against your country, seeking justification for a wanton attack in baseless accusations.
The way in which the Greek people, under you trusted leadership, have face the dangers and provocations of recent months has gained for Greece the admiration of the British people; the same qualities will uphold them in their present hour of trial.
We will give you all the help in our power.
We fight a common foe and we will share a united victory.
Tηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ (Αρχείο ΙΜ  ΓΑΚ-Φακ 66)
TWI-40-11-08
ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Συνδιάσκεψη Λονδίνου 1912-1913 - Ο Λοχαγός Ιωάννης ΜΕΤΑΞΑΣ σύμβουλος
του πρωθυπουργού Ελευθερίου ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  -   Ημερολογίο τόμος ΙΙ σελ.198-205
ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ
[2016 - 2019]
[2020]
[2021]
[ 2022 ]
[ 2023 ]
[ 2024 ]