Υπουργός
Υπουργός
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Ιωάννης Μεταξάς
Ιωάννης Μεταξας
Κυβέρνησις Αλεξάνδρου Ζαΐμη:
4.12.1926 έως 17.8.1927 - Υπουργός Συγκοινωνιών
17. 8.1927 έως   8.2.1928 - Υπουργός Συγκοινωνιών
  8. 2.1928 έως  4. 7.1928 - Υπουργός Συγκοινωνιών

Κυβέρνησις Παναγή Τσαλδάρη: 
  4.11.1932 έως 16.  1.1933 - Υπουργός Εσωτερικών
10. 3.1933 έως 10.10.1935 - Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου


Κυβέρνησις Κωνστ. Δεμερτζή:   
30.11.1935 έως 13. 4.1936.
  5.  3.1936 + Υπουργός Στρατιωτικών
14. 3.1936 + Ανάθεσις Αντιπροεδρίας Υπ. Συμβουλίου.
+Υπ. Αεροπορίας

Κυβέρνησις Ιωάννου Μεταξά:   
13. 4.1936 έως 29.01.1941 - Πρόεδρος Υπουργ. Συμβουλίου +Υπουργός Στρατιωτικών 2. 7.1936 +Υπουργός  Εξωτερικών, +Αεροπορίας και Ναυτικών 4. 8.1936 έως 22. 1.1937 
+Υπ. Οικονομικών 25.11.1938 +Υπουργός Παιδείας                                                         
Ιωάννης Μεταξάς - Κόμμα Ελευθεροφρόνων
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου