Στις σελίδες που ακολουθούν στο Ημερολόγιο είναι εμφανής  η αγωνία του για τον πόλεμο και οι ενέργειές του προς τον τομέα της διπλωματίας, της προετοιμασία του στρατού και της  προσπάθειάς του να διατηρήσει στο εσωτερικό μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και γαλήνης, σαν να μην συμβαίνει τίποτε.

22 Αυγούστου. Θόλωμα μεγάλο εις διεθνή ατμοσφαίραν.
23 Αυγούστου. Πόλεμος; Τηλεγραφώ Βασιλέα να επιστρέψη.Ειδήσεις εσωτερικαί ανησυχητικαί.                      
24 Αυγούστου 1939. Πρωί Ε.Σ.Σ.Ε. Γενική συνέλευσις. Μεγάλος ενθουσιασμός. - Μεσημέρι ειδήσεις ανυσηχαστικαί εξ Αλβανίας. Αποφασίζω μερικήν επιστράτευσιν της 8ης και 9ης Ταξιαρχίας Φλωρίνης...Επειτα Στρατιωτικόν Συμβούλιον. Αποφασίς μου περί μερικής
επιστρατεύσεως. Θέσις Αντιαεροπορικής Αμύνης Αθηνών εις εμπόλεμον κατάστασιν.  Ανάκλησις στόλου.  Μέτρα αεροπορίας και άλλα.
25 Αυγούστου. Υπουργικόν Συμβούλιον.  Αναγγέλω αποφάσεις.  Λήψεις και άλλων μέτρων. - Η μηχανή δουλεύει εκτάκτως  καλά. Είμαι ήσυχος...
26 Αυγούστου. Ζοφερά κατάστασις διεθνής.  Από ώρα σε ώρα περιμένω τον πόλεμο.  Μολονότι δεν μπορώ να το πιστεύσω.
29 Αυγούστου ... Επιστράτευσίς μας συνετελέσθη εν τάξει...
30 Αυγούστου. Κάπως ησυχώτερα τα εξωτερικά. - Ζάλες από 5-6 ημερών. Τι να είναι;
31 Αυγούστου.  Αναμονή εναγώνιος.  Κυμαινόμεναι ειδήσεις...
1 Σεπτεμβρίου. Πόλεμος !  Ιταλία Ουδετέρα !
1η Σεπτεμβρίου 1939.
Ιωάννης Μεταξάς
Ιωάννης Μεταξάς
Creative Commons License
"Ιωάννης Μεταξάς" αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
1939 "Φοβερά Απόφασίς μου..."
Την  απόφαση να αγωνισθεί η Ελλάδα σε περίπτωση εχθρικής πρόκλησης, παίρνει μόνος του ο Ιωάννης Μεταξάς στις 18 Μαρτίου 1939, δηλαδή 6 μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939.
1939--12 Μαρτίου Κυριακή - 19 Μαρτίου
Εβδομάς των παθών.- Πρώτη ανακοίνωσις Αγγλική για τα χρέη και υποψίες μου ότι θα επιζητήση την πτώσιν μου. Επίσης υποψίαι δια ρόλον Τσουδερού. Βασιλεύς σταθερώς υπέρ. Αλλά Ελλάς αδύνατον να πληρώση. Ανησυχίαι μου. Αίφνις αναπήδησις ζητήματος απειλής Ρουμανίας υπό Γερμανίας (Παρασκευή) Διακοίνωσις Αγγλίας Σάββατον. Ζητεί απάντησι. Πόλεμος; Συνενόησις με συμμάχους; Σάββατον βράδυ μετά γεύμα ες διπλωματικόν σώμα διαψεύδονται από Ρουμάνους τα πάντα! - Φαίνεται ότι Gafenco εζήτησε Πέμπτη βοήθειαν Αγγλίας. Παρασκευήν εσυμβιβάσθησαν με Γερμανούς, και Σάββατον διέψευσαν (Hallifax). - Σήμερα επιβεβαιούνται εικασίαι μου. Εν τω μεταξύ Τούρκοι απήντησαν έτσι και έτσι, μάλλον ευμενώς.  
Τι εβδομάδα !! - Τώρα όμως θα κινηθεί Mussolini? Μπορεί να μην κινηθεί; Και τι έχουμε να υποστούμε εμείς; - Ανησυχίες μου σοβαρές απόψε.
18 Μαρτίου. Φοβερά απόφασίς μου εν περιπτώσει Ιταλικής απειλής.
20 Μαρτίου, Δευτέρα. Ήσυχωτέρα κατάστασις. Αλλά υπερήφανος δι' απόφασίν μου. 
Την απόφασίν του ανακοινώνει εμμέσως στον Γκαίμπελς, που βρίσκεται στην Αθήνα περαστικός την 31η  Μαρτίου. «Δεν θα βρεθώμεν ποτέ αντιμέτωποι των Αγγλων»
(Β. Παπαδάκης σελ.16).
Την ανακοινώνει στο Επιτελείο και τους διοικητάς των μεγάλων μονάδων την 7 Απριλίου.
Την ανακοινώνει στους Αγγλους την 9η  Απριλίου.
Την ανακοινώνει στον Ιταλό Πρέσβυ κατά την ιστορική συνάντηση της 21ης Αυγούστου 1939.
Την ανακοινώνει στον Ελληνικό λαό κατά το γεύμα  των τεχνικών της 22ας  Απριλίου.
Την παραδίδει στην παγκόσμια γνώμη, μέσω των διεθνών πρακτορείων.
"Η Ελλάς είναι σταθερώς αποφασισμένη να υπερασπισθεί την πολιτικήν της ανεξαρτησίαν και εδαφική της ακεραιότητα εάν τυχόν ηπειλούντο" (Petit Parisien και Παρισίων  24.4.1939) "...και θα αμυνθεί με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει". (Temps Παρισίων  24.4.1939
9 Σεπτεμβρίου.
Ο Υπουργός της Ρουμανίας
Γκρηγκόρη Γκαφένκου
, έχει αφήσει μία περιγραφή της απόφασης, που του ανακοίνωσε
ο Ι. Μεταξάς, κατά την συνάντηση τους στην στην Αθήνα, περί τα μέσα του Ιουνίου 1939.
DERNIERS JOURS DE L' EUROPE,
Un voyage diplomatique en 1939
GREGOIRE GAFENCO
Ancien ministre des Affaires Etrangeres de Roumanie.
Paris: EGLOFF, 1946
ο Ιωάννης Μεταξάς
Ημερολόγιο Ι.Μεταξά 18 Μαρτίου 1939
Gregoire Gafenco
Ημερολόγιο Ι. Μεταξά
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου