ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
Ιωάννης Μεταξάς
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Ιωάννης Μεταξάς
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
Η προσπάθεια για την επίτευξη της αυτάρκειας ανέδειξε ακόμα περισσότερο τη σημασίαπου είχε η διαφώτιση του κτηνοτροφικού και αγροτικού κόσμου. Ο πληθυσμός της υπαίθρου όφειλε να επιδείξει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ποσότητα και βελτιωμένη ποιότητα αγαθών. Κίνητρα για υιοθέτηση των προοδευτικών γεωργικών πρακτικών παραχωρήθηκαν το 1937, προβλέποντας μειωμένες τιμές σε ποσοστό 20-25% για την απόκτηση μηχανημάτων καθαρισμού και απολύμανσης σπόρου, εργαλείων άροσης, σποράς και ιπποκίνητων αντλητικών μηχανημάτων. Οι αυτοδιοικητικοί φορείς όφειλαν να διαθέτουν τα εγχειρίδια που εξέδιδε η «Ελληνική Γεωργική Εταιρεία» με οδηγίες διαπαιδαγώγησης στις καλλιεργητικές εξελίξεις, ενώ σημείο αναφοράς αποτέλεσε το περιοδικό Αγροτικό Μέλλον, το επίσημο όργανο της «Εθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ελλάδας» (ΕΣΣΕ) και φορέας των κυβερνητικών κατευθύνσεων.
ΑΜ 24 ΝΟΕ 1938 αφ 1
ΑΜ 3 ΔΕΚ 1938 αφ 2
ΑΜ 10 ΔΕΚ 1938 αφ 3
ΑΜ 17 ΔΕΚ 1938 αφ 4
ΑΜ 24 ΔΕΚ 1938 αφ 5
ΑΜ 31 ΔΕΚ 1938 αφ 6
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ "ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ"   1938  -  1939  -  1940
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ - 1938
(Οι σελίδες ΑΜ 1938-1939-1940 σε pdf)