Πρωτόκολλο Παραδόσεως - Παραλαβής των Ιωαννίνων.
Creative Commons License
"Ιωάννης Μεταξάς" αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
 
Πρωτόκολλο Παράδοσης
Πρωτόκολλο Παράδοσης
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Πρωτόκολλο Παραδόσεως - Παραλαβής των Ιωαννίνων υπογεγραμένο από
Ξενοφώντα Στρατηγό και τον Ιωάννη Μεταξά
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου