Κ.Υ.Α.Μ.  Κρατική Υπηρεσία Αλληλεγγύης Μετώπου
Greek
English
Ιωάννης Μεταξάς
>  Enter Site
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Ιωάννης Μεταξάς
Με την έναρξη του πολέμου μια νέα υπηρεσία της Ε.Ο.Ν. άρχισε αμέσως να λειτουργεί η Κ.Υ.Α.Μ.  Κρατική Υπηρεσία Αλληλεγγύης Μετώπου, που φρόντιζε να επανδρώνει με μέλη της Ε.Ο.Ν τις κρατικές υπηρεσίες. Φάκελλοι που δεν έπρεπε να ανοιχθούν παρά μόνο όταν δοθεί διαταγή, περιείχαν τις εντολές και τη θέση που θα καταλάμβανε έκαστος αντικαθιστώντας τους στρατεύσιμους πολίτες, όριζε σε ποιά ακριβώς υπηρεσία στην κάθε πόλη και εργοστάσιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει η επιστράτευση με ταχύ ρυθμό, χωρίς να προκύψει χάος. Να είναι έτοιμες οι εφεδρείες των νοσοκομείων, και να βρεθούν όλοι εκεί που το καθήκον προς την πατρίδα τους έταζε. Το σχετικό αρχείο έχει κατατεθεί στα Γ.Α.Κ.  
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported..
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου