ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 1936 - 1941
Ιωάννης Μεταξάς
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Ιωάννης Μεταξάς
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου
Οι Αναγκαστικοί Νόμοι
1936 - 1941
Οι Αναγκαστικοί Νόμοι
1936 - 1941
Αναγκαστικοί Νόμοι - [ 1936 ]   [ 1937 ]   [ 1938 ]  [ 1939 ]   [ 1940 ]   [ 1941 ]
«Το έργον του Ιωάννου Μεταξά, εν τω συνόλω του είναι τόσον ευρύ, μέγα και πολυσύνθετο, ώστε μέσα εις την οδύνην της σημερινής στιγμής, να μη απομένει ούτε χρόνος ούτε δύναμις δια να εξαρθή».
Τα λόγια αυτά ακούστηκαν την ημέρα του θανάτου του Ι. Μεταξά, από τον Αλέξανδρο Κοριζή στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο.
Έργο της 4ης Αυγούστου