Ε.Ο.Ν.  ΗΡΩΙΚΩΣ  ΠΕΣΟΝΤΕΣ

Η Ε.Ο.Ν. ιδρύθηκε με στόχο την προετοιμασία ολοκλήρου του Έθνους 

για την περίπτωση της εισόδου της Ελλάδος στον πόλεμο.

Με την έναρξη του πολέμου πολλά μέλη της  Ε.Ο.Ν στρατεύτηκαν, πολέμησαν ηρωικά και εφονεύθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος προς την Πατρίδα. Αλλα κατέλαβαν τις θέσεις των στρατευθέντων, σε κρατικές υπηρεσίες, σε εργοστάσια και σε γεωργικές ασχολίες στα χωράφια, που μοιραία εγκαταλείφθηκαν ενώ άλλα μέλη της Ε.Ο.Ν εργάσθηκαν εθελοντικά και σε δευτερεύουσες ασχολίες στα νοσοκομεία κλπ.
Ένας κατάλογος μελών της Ε.Ο.Ν., των ονομάτων και των φωτογραφιών τους, που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, έχει σωθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. ΄Εχουμε την τιμή να παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό τα ονόματα αυτών των ηρώων της Ε.Ο.Ν. των οποίων τα στοιχεία της ταυτότητός  έφθασαν τότε μέχρι την Κεντρική Διοίκηση και διαφυλάχθηκαν μέχρι την παράδοση του Αρχείου από την Λουκία Μεταξά στα Γ.Α.Κ.

scan-0001.jpg
scan-0001.jpg
25.32 KB
scan-0002.jpg
scan-0002.jpg
29.69 KB
scan-0003.jpg
scan-0003.jpg
14.03 KB
scan-0004.jpg
scan-0004.jpg
26.64 KB
scan-0005.jpg
scan-0005.jpg
34.71 KB
scan-0006.jpg
scan-0006.jpg
40.50 KB
scan-0007.jpg
scan-0007.jpg
39.24 KB
scan-0008.jpg
scan-0008.jpg
22.57 KB
scan-0009.jpg
scan-0009.jpg
38.32 KB
scan-0010.jpg
scan-0010.jpg
13.37 KB
scan-0011.jpg
scan-0011.jpg
25.99 KB
scan-0012.jpg
scan-0012.jpg
19.54 KB
scan-0013.jpg
scan-0013.jpg
48.14 KB
scan-0014.jpg
scan-0014.jpg
28.09 KB
scan-0015.jpg
scan-0015.jpg
43.33 KB
scan-0016.jpg
scan-0016.jpg
20.03 KB
scan-0017.jpg
scan-0017.jpg
26.82 KB
scan-0018.jpg
scan-0018.jpg
18.30 KB
scan-0019.jpg
scan-0019.jpg
19.55 KB
scan-0020.jpg
scan-0020.jpg
21.15 KB
scan-0021.jpg
scan-0021.jpg
27.46 KB
scan-0022.jpg
scan-0022.jpg
13.15 KB
scan-0023.jpg
scan-0023.jpg
28.61 KB
scan-0024.jpg
scan-0024.jpg
22.15 KB
scan-0025.jpg
scan-0025.jpg
24.74 KB
scan-0026.jpg
scan-0026.jpg
19.08 KB
scan-0027.jpg
scan-0027.jpg
40.65 KB
scan-0028.jpg
scan-0028.jpg
20.05 KB
scan-0029.jpg
scan-0029.jpg
17.46 KB
scan-0030.jpg
scan-0030.jpg
18.67 KB
scan-0031.jpg
scan-0031.jpg
31.28 KB
scan-0032.jpg
scan-0032.jpg
37.59 KB
scan-0033.jpg
scan-0033.jpg
25.57 KB
scan-0034.jpg
scan-0034.jpg
22.76 KB
scan-0035.jpg
scan-0035.jpg
23.36 KB
scan-0036.jpg
scan-0036.jpg
16.59 KB
scan-0037.jpg
scan-0037.jpg
45.75 KB
scan-0038.jpg
scan-0038.jpg
19.25 KB
scan-0039.jpg
scan-0039.jpg
33.57 KB
scan-0040.jpg
scan-0040.jpg
23.84 KB
scan-0041.jpg
scan-0041.jpg
20.96 KB
scan-0042.jpg
scan-0042.jpg
23.89 KB
scan-0043.jpg
scan-0043.jpg
15.23 KB
scan-0044.jpg
scan-0044.jpg
29.02 KB
scan-0045.jpg
scan-0045.jpg
18.60 KB
scan-0046.jpg
scan-0046.jpg
18.22 KB
scan-0047.jpg
scan-0047.jpg
44.12 KB
scan-0048.jpg
scan-0048.jpg
24.87 KB
scan-0049.jpg
scan-0049.jpg
23.89 KB
scan-0050.jpg
scan-0050.jpg
23.05 KB
scan-0051.jpg
scan-0051.jpg
23.34 KB
scan-0052.jpg
scan-0052.jpg
57.77 KB
scan-0053.jpg
scan-0053.jpg
25.08 KB
scan-0054.jpg
scan-0054.jpg
23.36 KB
scan-0055.jpg
scan-0055.jpg
22.33 KB
scan-0056.jpg
scan-0056.jpg
20.39 KB
scan-0057.jpg
scan-0057.jpg
40.79 KB
scan-0058.jpg
scan-0058.jpg
28.37 KB
scan-0059.jpg
scan-0059.jpg
28.98 KB
scan-0060.jpg
scan-0060.jpg
25.21 KB
scan-0061.jpg
scan-0061.jpg
30.04 KB
scan-0062.jpg
scan-0062.jpg
22.07 KB
scan-0063.jpg
scan-0063.jpg
28.75 KB
scan-0064.jpg
scan-0064.jpg
29.08 KB
scan-0065.jpg
scan-0065.jpg
20.34 KB
scan-0066.jpg
scan-0066.jpg
24.55 KB
scan-0067.jpg
scan-0067.jpg
22.98 KB
scan-0068.jpg
scan-0068.jpg
24.12 KB
scan-0069.jpg
scan-0069.jpg
20.55 KB
scan-0070.jpg
scan-0070.jpg
20.42 KB
scan-0071.jpg
scan-0071.jpg
25.59 KB
scan-0072.jpg
scan-0072.jpg
25.66 KB
scan-0073.jpg
scan-0073.jpg
25.25 KB
scan-0074.jpg
scan-0074.jpg
22.94 KB
scan-0075.jpg
scan-0075.jpg
36.93 KB
scan-0076.jpg
scan-0076.jpg
15.56 KB
scan-0077.jpg
scan-0077.jpg
22.40 KB
scan-0078.jpg
scan-0078.jpg
36.93 KB
scan-0079.jpg
scan-0079.jpg
28.54 KB
scan-0080.jpg
scan-0080.jpg
26.59 KB
scan-0081.jpg
scan-0081.jpg
23.61 KB
scan-0082.jpg
scan-0082.jpg
22.06 KB
scan-0083.jpg
scan-0083.jpg
14.87 KB
scan-0084.jpg
scan-0084.jpg
19.07 KB
scan-0085.jpg
scan-0085.jpg
50.03 KB
scan-0086.jpg
scan-0086.jpg
22.96 KB
scan-0087.jpg
scan-0087.jpg
71.19 KB
scan-0088.jpg
scan-0088.jpg
23.15 KB
scan-0089.jpg
scan-0089.jpg
51.46 KB
scan-0090.jpg
scan-0090.jpg
22.39 KB
scan-0091.jpg
scan-0091.jpg
17.52 KB
scan-0092.jpg
scan-0092.jpg
17.01 KB
scan-0093.jpg
scan-0093.jpg
16.85 KB
scan-0094.jpg
scan-0094.jpg
16.40 KB
scan-0095.jpg
scan-0095.jpg
20.55 KB
scan-0096.jpg
scan-0096.jpg
18.44 KB
scan-0097.jpg
scan-0097.jpg
17.77 KB
scan-0098.jpg
scan-0098.jpg
20.84 KB
scan-0099.jpg
scan-0099.jpg
26.13 KB
scan-0100.jpg
scan-0100.jpg
18.05 KB
scan-0101.jpg
scan-0101.jpg
35.57 KB
scan-0102.jpg
scan-0102.jpg
44.27 KB
scan-0103.jpg
scan-0103.jpg
21.58 KB
scan-0104.jpg
scan-0104.jpg
33.23 KB
scan-0105.jpg
scan-0105.jpg
33.50 KB
scan-0106.jpg
scan-0106.jpg
15.61 KB
scan-0107.jpg
scan-0107.jpg
26.79 KB
scan-0108.jpg
scan-0108.jpg
21.30 KB
scan-0109.jpg
scan-0109.jpg
79.67 KB
scan-0110.jpg
scan-0110.jpg
49.02 KB
scan-0111.jpg
scan-0111.jpg
37.45 KB
scan-0112.jpg
scan-0112.jpg
24.50 KB
scan-0113.jpg
scan-0113.jpg
16.76 KB
scan-0114.jpg
scan-0114.jpg
26.07 KB
scan-0115.jpg
scan-0115.jpg
28.53 KB
scan-0116.jpg
scan-0116.jpg
22.18 KB
scan-0117.jpg
scan-0117.jpg
79.54 KB
scan-0118.jpg
scan-0118.jpg
19.23 KB
scan-0119.jpg
scan-0119.jpg
45.75 KB
scan-0120.jpg
scan-0120.jpg
19.48 KB
scan-0121.jpg
scan-0121.jpg
49.49 KB
scan-0122.jpg
scan-0122.jpg
15.56 KB
scan-0123.jpg
scan-0123.jpg
21.35 KB
scan-0124.jpg
scan-0124.jpg
20.11 KB
scan-0125.jpg
scan-0125.jpg
22.23 KB
scan-0126.jpg
scan-0126.jpg
32.54 KB
scan-0127.jpg
scan-0127.jpg
35.92 KB
scan-0128.jpg
scan-0128.jpg
51.27 KB
scan-0129.jpg
scan-0129.jpg
38.57 KB
scan-0130.jpg
scan-0130.jpg
59.24 KB
scan-0131.jpg
scan-0131.jpg
29.74 KB
scan-0132.jpg
scan-0132.jpg
48.61 KB
scan-0133.jpg
scan-0133.jpg
34.56 KB
scan-0134.jpg
scan-0134.jpg
57.67 KB
scan-0135.jpg
scan-0135.jpg
33.80 KB
scan-0136.jpg
scan-0136.jpg
54.28 KB
scan-0137.jpg
scan-0137.jpg
17.15 KB
scan-0138.jpg
scan-0138.jpg
53.85 KB
scan-0139.jpg
scan-0139.jpg
21.54 KB
scan-0140.jpg
scan-0140.jpg
34.20 KB
scan-0141.jpg
scan-0141.jpg
29.58 KB
scan-0142.jpg
scan-0142.jpg
40.36 KB
scan-0143.jpg
scan-0143.jpg
21.43 KB
scan-0144.jpg
scan-0144.jpg
55.19 KB
scan-0145.jpg
scan-0145.jpg
24.39 KB
scan-0146.jpg scan-0147.jpg
scan-0147.jpg
34.55 KB
scan-0148.jpg
scan-0148.jpg
30.58 KB
scan-0149.jpg
scan-0149.jpg
26.83 KB
scan-0150.jpg
scan-0150.jpg
30.51 KB
scan-0151.jpg
scan-0151.jpg
32.58 KB
scan-0152.jpg
scan-0152.jpg
51.89 KB
scan-0153.jpg
scan-0153.jpg
31.96 KB
scan-0154.jpg
scan-0154.jpg
30.28 KB
scan-0155.jpg
scan-0155.jpg
28.64 KB
scan-0156.jpg
scan-0156.jpg
50.14 KB
scan-0157.jpg
scan-0157.jpg
35.83 KB
scan-0158.jpg
scan-0158.jpg
49.38 KB
scan-0159.jpg
scan-0159.jpg
25.83 KB
scan-0160.jpg
scan-0160.jpg
39.57 KB
scan-0161.jpg
scan-0161.jpg
33.56 KB
scan-0162.jpg
scan-0162.jpg
22.24 KB
scan-0163.jpg
scan-0163.jpg
14.81 KB
scan-0164.jpg
scan-0164.jpg
21.81 KB
scan-0165.jpg
scan-0165.jpg
41.49 KB
scan-0166.jpg
scan-0166.jpg
29.47 KB
scan-0167.jpg
scan-0167.jpg
37.88 KB
scan-0168.jpg
scan-0168.jpg
21.10 KB
scan-0169.jpg
scan-0169.jpg
41.25 KB
scan-0170.jpg
scan-0170.jpg
24.10 KB
scan-0171.jpg
scan-0171.jpg
30.73 KB
scan-0172.jpg
scan-0172.jpg
23.61 KB
scan-0173.jpg
scan-0173.jpg
45.98 KB
scan-0174.jpg
scan-0174.jpg
18.24 KB
scan-0175.jpg
scan-0175.jpg
24.72 KB
scan-0176.jpg
scan-0176.jpg
19.80 KB
scan-0177.jpg
scan-0177.jpg
24.90 KB
scan-0178.jpg
scan-0178.jpg
19.73 KB
scan-0179.jpg
scan-0179.jpg
41.30 KB
scan-0180.jpg
scan-0180.jpg
25.68 KB
scan-0181.jpg
scan-0181.jpg
43.44 KB
scan-0182.jpg
scan-0182.jpg
22.55 KB
scan-0183.jpg
scan-0183.jpg
53.25 KB
scan-0184.jpg
scan-0184.jpg
23.59 KB
scan-0185.jpg
scan-0185.jpg
48.66 KB
scan-0186.jpg
scan-0186.jpg
17.59 KB
scan-0187.jpg
scan-0187.jpg
29.78 KB
scan-0188.jpg
scan-0188.jpg
28.16 KB
scan-0189.jpg
scan-0189.jpg
30.84 KB
scan-0190.jpg
scan-0190.jpg
31.50 KB
scan-0191.jpg
scan-0191.jpg
28.86 KB
scan-0192.jpg
scan-0192.jpg
29.05 KB
scan-0193.jpg
scan-0193.jpg
30.36 KB
scan-0194.jpg
scan-0194.jpg
29.94 KB
scan-0195.jpg
scan-0195.jpg
23.28 KB
scan-0196.jpg
scan-0196.jpg
33.69 KB
scan-0197.jpg
scan-0197.jpg
23.00 KB
scan-0198.jpg
scan-0198.jpg
49.73 KB
scan-0199.jpg
scan-0199.jpg
65.33 KB
scan-0200.jpg
scan-0200.jpg
38.75 KB
scan-0201.jpg
scan-0201.jpg
50.22 KB
scan-0202.jpg
scan-0202.jpg
44.64 KB
scan-0203.jpg
scan-0203.jpg
28.14 KB
scan-0204.jpg
scan-0204.jpg
23.31 KB
scan-0205.jpg
scan-0205.jpg
18.18 KB
scan-0206.jpg
scan-0206.jpg
21.43 KB
scan-0207.jpg
scan-0207.jpg
20.89 KB
scan-0208.jpg
scan-0208.jpg
41.47 KB
scan-0209.jpg
scan-0209.jpg
13.59 KB
scan-0210.jpg
scan-0210.jpg
35.54 KB
scan-0211.jpg
scan-0211.jpg
31.83 KB
scan-0212.jpg
scan-0212.jpg
33.68 KB
scan-0213.jpg
scan-0213.jpg
22.92 KB
scan-0214.jpg
scan-0214.jpg
34.68 KB
scan-0215.jpg
scan-0215.jpg
18.50 KB
scan-0216.jpg
scan-0216.jpg
31.21 KB
scan-0217.jpg
scan-0217.jpg
26.74 KB
scan-0218.jpg
scan-0218.jpg
38.12 KB
scan-0219.jpg
scan-0219.jpg
36.13 KB
scan-0220.jpg
scan-0220.jpg
37.15 KB
scan-0221.jpg
scan-0221.jpg
33.29 KB
scan-0222.jpg
scan-0222.jpg
27.16 KB
scan-0223.jpg
scan-0223.jpg
24.64 KB
scan-0224.jpg
scan-0224.jpg
22.28 KB
scan-0225.jpg
scan-0225.jpg
20.67 KB
scan-0226.jpg
scan-0226.jpg
22.88 KB
scan-0227.jpg
scan-0227.jpg
23.01 KB
scan-0228.jpg
scan-0228.jpg
24.20 KB
scan-0229.jpg
scan-0229.jpg
20.61 KB
scan-0230.jpg
scan-0230.jpg
21.51 KB
scan-0231.jpg
scan-0231.jpg
19.47 KB
scan-0232.jpg
scan-0232.jpg
48.83 KB
scan-0233.jpg
scan-0233.jpg
35.15 KB
scan-0234.jpg
scan-0234.jpg
47.63 KB
scan-0235.jpg
scan-0235.jpg
54.67 KB
scan-0236.jpg
scan-0236.jpg
53.87 KB
scan-0237.jpg
scan-0237.jpg
46.89 KB
scan-0238.jpg
scan-0238.jpg
31.99 KB
scan-0239.jpg
scan-0239.jpg
22.63 KB
scan-0240.jpg
scan-0240.jpg
52.50 KB
scan-0241.jpg
scan-0241.jpg
20.13 KB
scan-0242.jpg
scan-0242.jpg
43.77 KB
scan-0243.jpg
scan-0243.jpg
31.94 KB
scan-0244.jpg
scan-0244.jpg
13.08 KB
scan-0245.jpg
scan-0245.jpg
27.99 KB
scan-0246.jpg
scan-0246.jpg
28.75 KB
scan-0247.jpg
scan-0247.jpg
30.27 KB
scan-0248.jpg
scan-0248.jpg
34.54 KB
scan-0249.jpg
scan-0249.jpg
39.40 KB
scan-0250.jpg
scan-0250.jpg
39.90 KB
scan-0251.jpg
scan-0251.jpg
33.64 KB
scan-0252.jpg
scan-0252.jpg
26.37 KB
scan-0253.jpg
scan-0253.jpg
26.26 KB
scan-0254.jpg
scan-0254.jpg
26.86 KB
scan-0255.jpg
scan-0255.jpg
28.76 KB
scan-0256.jpg
scan-0256.jpg
37.18 KB
scan-0257.jpg
scan-0257.jpg
23.57 KB

Creative Commons License
"Ιωάννης Μεταξάς" αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.