Ιωάννης Μεταξάς, Ioannis Metaxas - Official Website
Greek
English
Ιωάννης Μεταξάς
>  Enter Site
Copyright © 2009 by Ioanna Phoca
Ιωάννης Μεταξάς
Creative Commons License
Ιωάννης Μεταξάς αναφορά Ιωάννα Φωκά διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Unported.
Site map
Αναρτήσεις στοιχείων
2021 20 ΦΕΒ. - Απελευθέρωσις των Ιωαννίνων από τους Τούρκους 21 Φεβρουαρίου 1913
                                        (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ τόμος 2ος σελ.198-205)
                                                     Εφημερίδα: "ΣΚΡΙΠ" 22 Φεβρουαρίου 1913
2021 9 ΜΑΡΤ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, 40 ημέρες μετά την αποδημία του.
                     ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΟΧΗΣ: ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941 - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
                     ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941 - ΕΘΝΟΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941 - Η ΒΡΑΔΥΝΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
                                                                        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
2021 24 ΜΑΡΤ - Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1941, λίγες ημέρες, πριν από την γερμανική εισβολή          της 6ης Απριλίου 1941 και το περιοδικό «ή Νεολαία» της 29ης Μαρτίου 1941 (για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου).
 
 
free website counter
Χρονολογική ενημέρωση
Ομιλίες - Δημοσιεύσεις - Αναρτήσεις στοιχείων
Αλλες δραστηριότητες - Ανακοινώσεις
2016 - 2019
2020
ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ
2021
e-mail   |   Guest Book   |  Ενημερώσεις Ιστοχώρου